HTK

Luôn mang đến những công trình Hợp lý về công năng - Thẩm mỹ trong thiết kế - Kinh tế trong xây dựng


Thiết kế thi công nội thất

Phòng ngủ bé gái với thiết kế độc đáo, ấn tượng.

Phòng ngủ bé gái với thiết kế độc đáo, ấn tượng.

Click vào hình để xem chi tiết nội thất : Phòng ngủ bé gái với thiết kế độc đáo, ấn tượng.

Bộ sưu tập phòng bé gái đẹp

Bộ sưu tập phòng bé gái đẹp

Click vào ảnh để xem chi tiết bộ sưu tập

Phòng bé gái đẹp.

Phòng bé gái đẹp.

Click vào ảnh để xem chi tiết các phòng

Phòng em bé đẹp ấn tượng

Phòng em bé đẹp ấn tượng

Click vào ảnh để xem chi tiết công trình

Bộ sưu tập phòng bé trai đẹp 2

Bộ sưu tập phòng bé trai đẹp 2

Click vào ảnh để xem chi tiết bộ sưu tập

Bộ sưu tập phòng bé trai đẹp

Bộ sưu tập phòng bé trai đẹp

Click vào ảnh để xem chi tiết

Nội thất phòng bếp đẹp mê mẩn.

Nội thất phòng bếp đẹp mê mẩn.

Nội thất phòng bếp đẹp mê mẩn. Click vào hình để xem chi tiết công trình.

Nội thất phòng bếp màu tím của tình yêu lãng mạn.

Nội thất phòng bếp màu tím của tình yêu lãng mạn.

Nội thất phòng bếp màu tím của tình yêu lãng mạn.Click vào hình để xem chi tiết bài viết.

BST phòng bếp đep cty HTK 4-2015

BST phòng bếp đep cty HTK 4-2015

BST phòng bếp đep cty HTK 4-2015. Click vào hình để xem chi tiết BST.

BST phòng bếp đep cty HTK 3-2015.

BST phòng bếp đep cty HTK 3-2015.

BST phòng bếp đep cty HTK 3-2015. Click vào hình để xem chi tiết BST

Nội thất phòng ngủ màu đỏ đầy đam mê nồng cháy.

Nội thất phòng ngủ màu đỏ đầy đam mê nồng cháy.

Nội thất phòng ngủ màu đỏ đầy đam mê nồng cháy. Click vào hình để xem chi tiết bài viết.

BST phòng ngủ đep cty HTK 4-2015

BST phòng ngủ đep cty HTK 4-2015

BST phòng ngủ đep cty HTK 4-2015. Click vào hình để xem chi tiết BST.

BST phòng ngủ đep cty HTK 3-2015

BST phòng ngủ đep cty HTK 3-2015

BST phòng ngủ đep cty HTK 3-2015. Click vào hình để xem chi tiết BST

BST phòng ngủ đep cty HTK 2-2015

BST phòng ngủ đep cty HTK 2-2015

BST phòng ngủ đep cty HTK 2-2015. Click vào hình để xem chi tiết BST.

Vẽ đẹp mê hồn của phòng khách trắng đen.

Vẽ đẹp mê hồn của phòng khách trắng đen.

Vẽ đẹp mê hồn của phòng khách trắng đen. Click vào hình để xem chi tiết bài viết.

BST phòng khách đẹp cty HTK 4-2015

BST phòng khách đẹp cty HTK 4-2015

BST phòng khách đẹp cty HTK 4-2015. Click vào hình để xem chi tiết BST.

BST phòng khách đep cty HTK 3-2015

BST phòng khách đep cty HTK 3-2015

BST phòng khách đẹp cty HTK 3-2015. Click vào hình để xem chi tiết BST


Gallery công trình đẹp

0938.259.881